Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY / EXPO 2018

Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY / EXPO 2018
1 sie 2018

26 lipca 2018 r. na PGE Narodowy w Warszawie odbył się jubileuszowy 15-ty Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY/ EXPO 2018, nad którym patronat honorowy objeło Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB. Pracownicy Laboratorium Procesów Spalania i Wybuchowości prowadzili punkt konsultacyjny, natomiast Dział Wydawnictw i Promocji CNBOP-PIB prezentował swoje publikacje. Wojciech Klapsa w ramach Panelu Eksperta wygłosił prelekcję pt.: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie ­– rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe.

Instytut otrzmał nagrodę specjalna konkursu Fire Safety Leader 2018 za działalność w zakresie badań i certyfikacji na rzecz rozwoju bezpieczeństwa pożarowego ochrony pracy i ratownictwa.