Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru” – komunikat nr 1

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru” – komunikat nr 1
7 cze 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.   

Celem wydarzenia jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych w instalacjach SSP, w tym wyników badań naukowych z tego zakresu, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, ubezpieczycielami, a także producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożaru. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz dyskusję uczestników na temat propozycji działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie fałszywych alarmów w SSP w Polsce. W trakcie wydarzenia głos zabiorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych oraz firm ubezpieczeniowych, producentów systemów sygnalizacji pożarowej, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia z zakresu tematyki dotyczącej fałszywych alarmów SSP.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, jak również dla producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, projektantów, instalatorów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz rejestracji zostaną przekazane w kolejnym komunikacie CNBOP-PIB.