Konferencja naukowa „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”

Konferencja naukowa „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”
14 cze 2017

W dniu 6 czerwca 2017 roku w CNBOP-PIB odbyła się konferencja naukowa „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”. Organizatorem Konferencji było konsorcjum naukowo-przemysłowe realizujące projekt pt.: „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, nr DOBR-BIO4/052/13073/2013, finansowany ze środków NCBR w składzie:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Politechnika Warszawska,
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
  • Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach,
  • ANKO TRADING Sp. z o.o

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań naukowych w połączeniu z praktycznymi pokazami nowych stanowisk badawczych i demonstratorów technologii. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów ekspertów i specjalistów dotyczących kierunków prowadzonych badań i dalszego rozwoju opracowanych w ramach projektu „INTEX” innowacyjnych demonstratorów technologii systemów pasywnego i aktywnego tłumienia wybuchów. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP, jednostek naukowych, NCBR oraz instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces identyfikacji zakładów stwarzających ryzyko wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych.