Konferencja Naukowa ,,Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”

Konferencja Naukowa ,,Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”
25 sty 2018

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na konferencję naukową

„Innowacyjne technologie w Straży Pożarnej”,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku.

Konferencja organizowana jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach projektu pt. „Mobilny Turbinowy System Ratowniczo-Gaśniczy”(MTSRG), nr DOB-BIO6/06/113/2014 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest przedstawienie celu głównego - demonstratora technologii MTSRG . Działania podejmowane podczas realizacji projektu, pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry, opracować metody ich doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych działań, a także określić powiązania z innymi projektami badawczymi z obszaru zastosowania i tworzenia innowacyjnych technologii w Straży Pożarnej.

Ponadto zaprezentowane  zostaną wybrane zagadnienia dotyczące:

  1. Eksploatacji sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie skuteczności i efektywności działania.
  2. Rozwiązań systemowych i technicznych wspierających organizację działań ratowniczo- gaśniczych .
  3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych w tym taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką..

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 5.03.2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.