Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w CNBOP-PIB

Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w CNBOP-PIB
28 lut 2018

W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w dniach 26 i 27 lutego 2018 r. gościło 88 kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej merytorycznej omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące  działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. W części II zaprezentowane zostały kluczowe projekty oraz wybrane metody badawcze dedykowane odpowiednio do działań ratowniczych i działań prewencyjnych w ramach ochrony przeciwpożarowej w połączeniu z obserwacją badań na stanowiskach badawczych w Zespołach Laboratoriach CNBOP-PIB. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały następujące stanowiska badawcze :

  • badania reakcji na ogień i wybuchowości, przedstawienie możliwości badawczych, zasad klasyfikacji i wymagań,
  • oznaczenie parametrów wybuchowych pyłów palnych,
  • stanowisko badawcze do badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,
  • pokaz badania odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,
  • badania odporności na ciepło, ogień i prądy pełzające (badanie rozżarzonym drutem obudów opraw oświetlenia awaryjnego),
  • badanie odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektrostatyczne oraz udary elektryczne,
  • stanowisko do badania strumienia świetlnego – Kula ULRBRIHTA,
  • badania akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
  • sposób posługiwania się gaśnicą oraz pokaz gaszenia pożaru gr. A i B.