Jubileusz 50-lecia CNBOP-PIB

Jubileusz 50-lecia CNBOP-PIB
14 cze 2022

CNBOP-PIB świętuje w tym roku Jubileusz 50-lecia swojej działalności. Ten wyjątkowy czas to okazja do upamiętnienia dorobku i zasług Centrum dla ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także refleksji na temat wyzwań stojących przed CNBOP-PIB w przyszłości. Instytut pragnie uczcić swoje święto w sposób szczególny, organizując szereg przedsięwzięć, koncentrujących się na przesłaniu:

50 lat CNBOP-PIB - W SŁUŻBIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA. 

Wydarzeniem otwierającym obchody roku jubileuszowego była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka”. Konferencja została zorganizowana w dniu 19 stycznia 2022 roku wspólnie z krajowymi i zagranicznymi uznanymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa powszechnego. Podczas konferencji dyskutowano o problemach dotyczących m.in. organizacji badań naukowych, projektów poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz wykorzystania nauki i praktyki w tym obszarze, profilaktyki i edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, a także wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Główne obchody związane z jubileuszem odbyły się 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Instytutu, gromadząc znamienitych gości, w tym nadbryg. Krzysztofa Hejduka, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Panią Edytę Muszyńską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Dariusza Jóźwiaka Doradcę Ministra Edukacji i Nauki. W uroczystości wzięli udział aktualnie zatrudnieni w Centrum pracownicy cywilni oraz pełniący tu służbę funkcjonariusze, jak również byli dyrektorzy i pracownicy CNBOP-PIB, którzy wnieśli swój cenny wkład w rozwój Instytutu w minionych latach. Podniosłą część uroczystości stanowiło wręczenie przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka w asyście Dyrektora Naczelnego CNBOP-PIB, st. bryg. dr inż. Pawła Janika 30 pracownikom Instytutu odznaczeń państwowych, resortowych oraz dyplomów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei najbardziej poruszającym momentem uroczystości była projekcja filmu poświęconego historii CNBOP-PIB, zawierająca wspomnienia dawnych i obecnych dyrektorów oraz pracowników Centrum.

Obecnie CNBOP-PIB przygotowuje kolejne wydarzenia w ramach jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 50-lecia CNBOP-PIB. Jednym z nich będzie konferencja „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru”, która odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku. Celem wydarzenia jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych w instalacjach SSP, w tym wyników badań naukowych z tego zakresu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, ubezpieczycielami, a także producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożaru.

Materiały wideo wyświetlane podczas uroczystości są dostępne na naszym oficjalnym kanale Youtube oraz w zakładce "50 lat CNBOP-PIB".