INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych

INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych
30 maj 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”organizowaną jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, nr DOBR-BIO4/052/13073/2013, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłow, która odbędzie się 6 czerwca w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

Konferencja umożliwi wymianę poglądów ekspertów i specjalistów dotyczących poruszanych problemów, wskaże pozytywne i negatywne strony przyjętych rozwiązań, a także kierunki prowadzonych badań i dalszego rozwoju opracowanych w ramach projektu „INTEX” innowacyjnych demonstratorów technologii systemów pasywnego i aktywnego tłumienia wybuchów.

Tematyka konferencji skierowana jest do jednostek organizacyjnych PSP i innych służb ratowniczych, instytucji i osób zaangażowanych bezpośrednio w proces identyfikacji zakładów stwarzających ryzyko wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych możliwych do pojawienia się w sytuacjach awaryjnych podczas magazynowania substancji palnych w zbiornikach oraz ich transportu za pomocą rurociągów przemysłowych.

Więcej informacji tutaj.