Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”
14 lis 2017

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Informacje o naborze do konkursu są dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-iii-konkurs/

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w godz. 8:30-10:30 w Sali seminaryjnej bud. B, I piętro, przy ul. Nadwiślańskiej 213, 05-420 Józefów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres mpokora@cnbop.pl lub mkędzierska@cnbop.pl do dnia 24 listopada 2017 r. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz nazwy i adresu reprezentowanej instytucji. Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Miejsce zamieszczenie ogłoszenia: http://www.cnbop.pl/pl/bip