Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej oraz wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości wyrobów budowlanych na jednym formularzu

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej oraz wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości wyrobów budowlanych na jednym formularzu
15 cze 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 możliwe będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie „krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na podstawie Krajowej Oceny Technicznej”, który będzie inicjował proces uzyskania zarówno Krajowej Oceny Technicznej, jak i krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych. Wniosek nr DOT/KOT/1aEN jest dostępny pod adresem:

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy procesów, gdzie dokumentem odniesienia jest Polska Norma wyrobu.

 

Dear Sir or Madam

We would like to kindly inform you that from 15 June 2020 it will be possible to submit an application for ”national assessment and verification of constancy of performance based on the National Technical Assessment”, which will initiate the process of obtaining both a National Technical Assessment and the national certificate of constancy of performance. The application No. DOT/KOT/1aEN is available at:

At the same time, we would like to point out that the application does not apply to processes where the reference document is a Polish Standard of the product.