III Krajowa Konferencja Naukowa nt. "Racjonalizacja zarządzania jednolitymi fomacjami umundurowanymi."

III Krajowa Konferencja Naukowa nt.
26 paź 2018

W dniu 22 października br. w Sulistrowiczkach odbyła się III Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi.” Organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Wydziałem Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły policji w Szczytnie; Wydziałem Prawa, Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie oraz Szkołą Policji w Katowicach.

Celem konferencji było określenie kierunków doskonalenia realizacji zadań przez formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych.