II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP/CNBOP-PIB Online 2021

II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP/CNBOP-PIB Online 2021
22 kwi 2021

CNBOP-PIB wraz z Zarządem Głównym i Izbą Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zapraszają na II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe, które odbędzie się online w dniach 18 i 25 maja 2021 r. na platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.

Zawartość merytoryczna seminarium została przygotowana na podstawie pierwszej i jedynej takiej publikacji na rynku polskim pt. Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Przy opracowywaniu referatów wykorzystano wieloletnie doświadczenie CNBOP-PIB w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i specjalistyczne członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Seminarium skierowane jest do architektów, projektantów branży elektrycznej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych PSP, wykonawców i instalatorów instalacji DSO, inspektorów nadzoru w zakresie elektrycznym, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.

Szczegółowe informacje na temat zapisów, programu, warunków i form uczestnictwa w seminarium dostępne są na stronie