II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”
21 lis 2018

W dniu 17 listopada 2018 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego - perspektywy i kierunki ewolucji”.

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja na temat zarządzania ciągłością procesów biznesowych i administracyjnych. Ponadto tematyka obejmowała analizę i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność i współpracę instytucji państwowych, społecznych i prywatnych w sferze bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także metodologię badań w naukach o bezpieczeństwie.