Formy kontaktu z instytutem w najbliższym czasie

Formy kontaktu z instytutem w najbliższym czasie
25 mar 2021

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, kierując się odpowiedzialnością wobec naszych Pracowników, Współpracowników, Klientów, Gości zwraca się z prośbą o zmianę formy kontaktu z osobistej na rzecz innych kanałów:

  • poczty elektronicznej
  • kontaktu telefonicznego
  • poczty tradycyjnej

Wszystkie dane kontaktowe zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.cnbop.pl