Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB
11 paź 2019

W dniu 26 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyła się lekcja festiwalowa pod hasłem „Zagrożenie – ale jakie?”. Zajęcia dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej nr 96 w Warszawie poprowadzili specjaliści z zespołów laboratoriów: Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchów.

W programie znalazło się wiele interesujących i ciekawych eksperymentów, pokazów działania sprzętu, prezentacji wyposażenia pracowni oraz praktycznych warsztatów, które przybliżyły uczniom tajniki nauki oraz wyniki badań prowadzonych w instytucie.