Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB
2 paź 2017

W dniu w dniu 28 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyły się lekcje festiwalowe pod hasłem „Z nami bezpieczniej”. Zajęcia dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej Nr 1 w Sulejówku poprowadzili pracownicy naukowi z zespołów laboratoriów: Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej, Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchów.

W programie znalazło się wiele interesujących i ciekawych eksperymentów, pokazów działania sprzętu, prezentacji wyposażenia laboratoriów, prezentacji wyposażenia pracowni oraz praktycznych warsztatów, które przybliżyły uczniom tajniki nauki oraz badań prowadzonych w instytucie. Podczas eksperymentów dzieci nie tylko były widzami, ale również samodzielnie mogły wykonać niektóre doświadczenia.

W lekcjach festiwalowych uczestniczyło 36 osób.