Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym

Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym
28 lip 2017

27 lipca 2017 roku na PGE Narodowym odbyła się 14 edycja Kongresu Pożarnictwa „FIRE 2017” pod hasłem – „Dzień z bezpieczeństwem pożarowym”. Kongres to wydarzenie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa powszechnego dające szansę na spotkanie w jednym miejscu ekspertów, projektantów, prewentystów, teoretyków i praktyków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń. Imprezami towarzyszącymi kongresowi pożarniczemu były konferencja techniczna oraz wystawa poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu w budownictwie i przemyśle. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do debaty i wymiany doświadczeń, rozwijanie oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką pożarową, analizą, oceną ryzyka oraz zarządzaniem kryzysowym. Wśród tematów nie zabrakło również zagadnień związanych z zakresem działalności instytutu, między innymi wygłoszone zostały dwie prelekcje dotyczące roli i znaczenia certyfikacji usług w ochronie ppoż. w kontekście podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego i wzmacniania efektywności prewencji w ochronie przeciwpożarowej oraz zagadnień dotyczących konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych.

Na stoisku wystawienniczym CNBOP-PIB przedstawiło ofertę naukowo-badawczą, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych oraz wydawniczych. Ponadto do nabycia były najnowsze publikacje i wydawnictwa CNBOP-PIB.