Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017
27 paź 2017

11 października 2017 br., podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Jury Konkursowe Wystawy przyznało złoty medal z wyróżnieniem za „Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów” oraz brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if".

„Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów”, to stanowisko do badania pasywnych i aktywnych systemów tłumienia wybuchów, zbudowane zostało w postaci kanału detonacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne technologii technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych- INTEX”,  nr DOBR-BIO4/052/13073/2013 finansowanego przez NCBR. Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy,
  • ANKO TRADING Sp. z o.o.,
  • Politechnika Warszawska,
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

„Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if", to efekt projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr umowy DOB-BIO7/09/03/2015 realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Warszawska
  • BERA Systems Sp. z o.o