Certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych na 3rd DroneTech World Meeting w Toruniu

Certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych na 3rd DroneTech World Meeting w Toruniu
15 lis 2018

Celem 3rd DroneTech World Meeting było stworzenie platformy do dyskusji i inspiracji dla pasjonatów, konstruktorów, inwestorów i użytkowników bezzałogowych statków powietrznych. Rangę tegorocznej edycji podniosła obecność Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, dr. Piotra Dardzińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr. Macieja Kaweckiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. Podczas wydarzenia miasto Toruń zostało włączone do koncepcji U-Space i stało się uczestnikiem Porozumienia o współpracy nad wdrożeniem pilotażu usług bezzałogowych statków powietrznych.

Przedstawiciele Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych (Centrum Dronów) CNBOP-PIB moderowali dwa panele dyskusyjne Bezzałogowce w służbach mundurowych oraz Współpraca uczelni, kół naukowych i firm. Bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wygłosił prelekcję pt. Testowanie i certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych gwarantem bezpieczeństwa. Wydarzenie było transmitowane na żywo. Wszystkie wstąpienia znajdują się na stronie https://www.facebook.com/pg/dronetechmeet/videos/?ref=page_internal.