Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych - nowy standard CNBOP-PIB

Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych - nowy standard CNBOP-PIB
17 maj 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jest dostępny nowy standard CNBOP-PIB 0034:2017 pt.: "Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych", w którym znaleźć można budowę, klasyfikację, wymagania oraz metody badań dla motopomp: pływających, do wody zanieczyszczonej, do wody czystej na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia. Wymagania stawiane motopompom w procesie dopuszczenia pochodzą bezpośrednio z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553). Ponadto w standardzie przedstawione i omówione zostały również dane techniczne umieszczane na świadectwie dopuszczenia dla ww. motopomp oraz badania, jakim poddawane są motopompy w procesie dopuszczenia.

Zachęcamy do lektury zarówno nowo wydanej publikacji, jak i pozostałych dostępnych w otwartym dostępie standardów CNBOP-PIB.

STANDARDY CNBOP-PIB