Aktualizacja wersji anglojęzycznej wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

Aktualizacja wersji anglojęzycznej wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia
28 wrz 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 września 2020 roku zaktualizowano anglojęzyczne wersje wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. Nowe wersje dostępne są na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

https://www.cnbop.pl/en/services/certification-and-admittance/certificates-of-admittance/technical-and-user-requirements.

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that on 25 September 2020, the English versions of the technical and operational requirements for products used to ensure public safety or to protect health and life and property were updated. New versions are available on the Institute's website at:

https://www.cnbop.pl/en/services/certification-and-admittance/certificates-of-admittance/technical-and-user-requirements.