Akceptacja dokumentacji w wersji elektronicznej. Nowy wniosek / Acceptance of electronic documentation. New application

Akceptacja dokumentacji w wersji elektronicznej. Nowy wniosek / Acceptance of electronic documentation. New application
11 wrz 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 września 2020 roku możliwe będzie przekazywanie dokumentacji do procesów (załączników do wniosku) w wersji elektronicznej. Informację taką należy zaznaczyć we wniosku (udostępniamy Państwu nowy wniosek – jeden dokument dla procesów krajowych i europejskich). Po dostarczeniu wniosku do Jednostki Certyfikującej Wnioskodawca otrzyma drogą mailową link do repozytorium. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do dnia 14 września br. będą prowadzone na dotychczasowych zasadach (nie jest wymagane ponowne złożenie wniosku).

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that from 14 September 2020, it will be possible to submit documentation for processes (attachments to the application) in an electronic version. This information should be indicated in the application (we provide you with a new application – one document for national and European processes). After submitting the application to the Certification Department, the Applicant will receive a link to the sentbox by e-mail. At the same time, we would like to inform you that applications submitted by 14 September of this year will be conducted on the basis of the existing rules (re-submission of the application is not required).