Złoty medal oraz nagroda specjalna dla zespołu projektowego

LXVI Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”

Norymberga, listopad 2014

W trakcie LXVI Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” odbywającego się w Norymberdze, odznaczono złotym medalem oraz nagrodą specjalną od Taiwan Prominent Inventor League zespół projektowy w składzie: Dariusz Wróblewski (CNBOP-PIB), Maria Kędzierska (CNBOP-PIB), Bartłomiej Połeć (CNBOP-PIB), Andrzej Sobolewski (ASSECO SA), Dariusz Majchrzak (AON), Paweł Kępka (SGSP), Rafał Wróbel (SGSP), Krzysztof Szelągowski (ZOSP RP), Teresa Tiszbierek (ZOSP RP), Bartłomiej Krzywicki (ASSECO SA), Andrzej Olszewski (ASSECO SA), za realizację projektu pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”.