Złoty medal MTP SAWO 2016 dla CNBOP-PIB

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016

Poznań, kwiecień 2016

Za opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych wyróżniono Złotym Medalem MTP SAWO 2016 konsorcjum w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Szkoła Główna Służby Pożarniczej - lider, Politechnika Warszawska, Szkoła Aspirantów PSP, Thermolab.

Innowacyjny system stanowisk do badań ochron osobistych to trzy stanowiska badawcze umożliwiające badania i ocenę obciążeń cieplnych na elementy ochron osobistych poddanych oddziaływaniu strumienia cieplnego w zakresie 1,5-80 kW/m2 z uwzględnieniem zmian temperatury i wilgotności ubrania ochronnego. Służą one do oceny właściwości termicznych ubrań specjalnych, ochron osobistych stosowanych przez jednostki PSP i służby ratownicze uczestniczące w akcjach ratowniczo-gaśniczych.