Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy)

XXIV Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2017 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa, marzec 2018

Podczas XXIV Giełdy Wynalazków organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, która miała miejsce w dniu 22.03.2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie zostało wyróżnione dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017, uzyskane w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy.

Stanowisko wykonane zostało w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w latach 2014-2017, w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków NCBR, nr DOB-BI06/02/50/14.