Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Kanał detonacyjny o długości 20 m z tłumikiem wybuchów zatrzymującym płomień przez absorpcję i rozproszenie ciepła)

XXIV Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2017 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa, marzec 2018

Podczas XXIV Giełdy Wynalazków organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, która miała miejsce w dniu 22.03.2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie zostało wyróżnione dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017, uzyskane w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za Kanał detonacyjny o długości 20 m z tłumikiem wybuchów zatrzymującym płomień przez absorpcję i rozproszenie ciepła.

Stanowisko do badania pasywnych i aktywnych systemów tłumienia wybuchów, zbudowane zostało w postaci kanału detonacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne technologii technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych- INTEX”,  nr DOBR-BIO4/052/13073/2013.