Nagroda specjalna od International Intellectual Property Network Forum

XI Międzynarodowe Targi Wynalazków Technologii INST TAIPEI 2015

Taipei, październik 2015

Publikacja „Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem” wydana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy  otrzymała nagrodę specjalną od International Intellectual Property Network Forum podczas XI Międzynarodowych Targów i Wynalazków i Technologii INST TAIPEI.

Publikacja wydana została w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”.