Nagroda I stopnia „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015”

III edycja Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015

Warszawa, czerwiec 2015

Podczas III edycji Konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015” uhonorowano nagrodą I stopnia „Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2015” monografię  pn. „Czerwona księga pożarów - wybrane problemy pożarów oraz ich skutków”. Odznaczona publikacja jest jednym z efektów projektu „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.