Nagroda dla CNBOP-PIB w konkursie "Teraz Polska"

XXIV edycja Konkursu "Teraz Polska"

VII edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Warszawa, czerwiec 2014

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało wyróżnione Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w VII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, za opracowanie innowacyjnego produktu pn. "Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych”.