Honorowy medal im. Bolesława Chomicza

Warszawa, kwiecień 2010

W kwietniu 2010 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało uhonorowane medalem im. Bolesława Chomicza za istotny wkład naukowo-badawczy i edukacyjny w rozwój ochotniczych oraz zawodowych straży pożarnych.