ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, następnie przesłać na adres gzawistowski@cnbop.pl, a oryginalny dokument należy przesłać pocztą do siedziby instytutu zaadresewony na Grzegorza Zawistowskiego.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.