Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”
18 kwi 2017

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych, państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów.

Szczególnym punktem konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Sygnatariuszami dokumentu byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, komendant-rektor SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Porozumienie przewiduje współpracę instytucji w kilku obszarach, m.in. naukowo-badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, a także promocyjnym i wydawniczym.

Duże zainteresowanie ze strony środowiska formacji PSP jest potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do obszaru ochrony i przetwarzania danych osobowych. W Józefowie zebrali się komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, dyrektorzy biur KG PSP, administratorzy bezpieczeństwa informacji w PSP, naczelnicy wydziałów informatyki w komendach, których działania obejmują obszar ochrony przetwarzanych danych z perspektywy IT.

Na uwagę zasłużył program spotkania, w tym wykład prof. dr hab. Ireny Lipowicz (rzecznik praw obywatelskich w latach 2010-2015) o aksjologii ochrony danych osobowych w Polsce. Dyrektor gabinetu politycznego ministra w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki omówił zagadnienia dotyczące projektowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie inspektorów ochrony danych. Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO omówiła ww. zagadnienia w kontekście prawnym. O tym, jakie odpowiedzialności nakłada nowe prawo na administratorów danych osobowych, opowiedziała  Bogusława Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO.

Ponadto słuchacze mieli okazję posłuchać prelekcji na temat wykorzystania dronów w aspekcie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć.