PROGRAM:

 • Po zakończeniu szkolenia, kursanci posiądą ogólną wiedzę lotniczą niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego. Specjalnie przygotowany program szkolenia gwarantuje wysoki poziom wyszkolenia praktycznego z zakresu pilotażu i obsługi naziemnej BSP.
 • Wykwalifikowana kadra instruktorów przekaże uczestnikom kursu rozbudowaną wiedzę z zakresu:
  • prawa lotniczego,
  • budowy i eksploatacji systemów bezzałogowych,
  • zasad lotu,
  • planowania specjalistycznych misji,
  • fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym.
  • bezpiecznych procedur operacyjnych
  • analizy ryzyka.
 • Kursanci zostaną znajomieni z procedurami stosowanymi przy planowaniu lotów BSP, w tym nalotów fotogrametrycznych.
 • Szkolenie pozwoli na zrozumienie podstawowych założeń fotogrametrii oraz pozyskanie umiejętności logicznego wnioskowania o stanie i możliwościach pozyskiwania wyników z zadanych zestawów danych.
 • Kursanci poznają podstawowe założenia przy wykonywania ortofotomapy oraz sposoby przetwarzania danych pozyskanych z pomocą BSP oraz wygenerowania podstawowych produktów fotogrametrycznych w postaci NMT oraz ortofotomapy na potrzeby zastosowań w zarządzaniu kryzysowym.
 • Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi związanymi ze zdalną teledetekcją oraz podstawami przetwarzania danych teledetekcyjnych pozyskanych z powietrza.
 • Zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z dziedziny teledetekcji oraz narzędzia geoinformatyczne, oraz uczestnicy zostaną zapoznani z przykładami zastosowania zobrazowań z BSP w zarządzaniu kryzysowym w Polsce, Europie i na świecie.
 • Uczestnicy będą mieli okazję wykonać podstawowe operacje na zobrazowaniach pozyskanych z powietrza, a także poznać proces powstawania analizy przestrzennej dla zarządzania kryzysowego w oparciu o dane teledetekcyjne. W szczególności zostanie zaprezentowana możliwość integracji danych pochodzących z różnych źródeł oraz analizy przestrzenne dla zarządzania kryzysowego.
 • Kursanci zapoznani zostaną z problematyką zastosowania w zarządzaniu kryzysowym zobrazowań termowizyjnych oraz danych przestrzennych pozyskanych podczas skanowania laserowego z pokładu BSP.