W dniu 14 maja 2015 roku bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego podpisał Deklarację popierającą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Standardy zatrudnienia pracowników naukowych popularyzowane przez Kartę i Kodeks stanowią odzwierciedlenie działalności CNBOP-PIB, która uznaje spójność i przejrzystość europejskiego rynku pracy w obszarze badań naukowych.

Podpisanie Deklaracji stanowi pierwszy krok do uzyskania logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, które w przyszłości umożliwi CNBOP-PIB prowadzenie zintensyfikowanej współpracy międzynarodowej oraz przyczyni się do stworzenia środowiska pracy jeszcze bardziej przyjaznego do prowadzenia badań. W dniu 9 listopada 2015 roku zostały przesłane do Komisji dokumenty wymagane przy ubieganiu się o logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH.

Deklaracja ubiegania się o logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Europejska Karta Naukowca w CNBOP-PIB