Odznaczenia i wyróżnienia dla CNBOP

Dwie równorzędne nagrody dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego podczas XIV edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2014”

Nagrodę pierwszego stopnia w kategorii e-technologie, e-usługi otrzymał projekt pt.: „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo”. Projekt realizowany w konsorcjum naukowo - przemysłowym w składzie:

 •  Szkoła Główna Służby Pożarniczej - lider
 •  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 •  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 •  ITTI Sp. z o.o.
 •  Asseco Poland S.A.

Dyplom uznania otrzymała Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, jako współwykonawca realizowanego projektu na etapie badań naukowych, Częstochowa, grudzień 2014 r.

Nagrodę pierwszego stopnia w kategorii e-technologie, e-usługi otrzymał projekt pt.: „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Projekt realizowany w konsorcjum naukowo - przemysłowym w składzie:

 •  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
 •  Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 •  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 •  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 •  ASSECO Poland S.A., Częstochowa, grudzień 2014 r.

  

Dodatkowe wyróżnienia zostały przyznane dla osoby/instytucji, która wybitnie przyczyniła się do rozwoju i promocji instytucji/regionuWyróżnienia między innymi otrzymali:

 • bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski, Doradca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina, p.o. Dyrektora CNBOP – PIB 
 • Maria Kędzierska, Częstochowa, grudzień 2014 r.


Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”

Brązowy „Laur Innowacyjności 2014 „ otrzymało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy za  projekt „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowany w konsorcjum w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • ASSECO Poland S.A., Warszawa, listopad 2014 r.

     

63. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”

Złoty medal otrzymał projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowany ze środków NCBR podczas 63 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”, Bruksela, listopada 2014 r.

  

Wyróżnienia na 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”

Złoty medal otrzymał projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowany ze środków NCBR podczas 39. edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA CROATIA 2014” oraz złoty medal i dyplom od organizacji World Invention Intellectual Property Associations, Osijek, Chorwacja, listopada 2014 r.

 

    

 

Złoty medal podczas 14 edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „The British Invention Show BIS 2014”

Złoty medal przyznano zespołowi konsorcjum naukowo-przemysłowemu w składzie: D. Wróblewski, M. Kędzierska, B. Połeć, G. Sobolewski, D. Majchrzak, P. Kępka, R. Wróbel, K. Szelągowski, T. Tiszbierek, B. Krzywicki, A. Olszewski, za realizację projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” podczas 14 edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości BIS 2014 The British Invention Show.

Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie: 

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • Asseco Poland S.A., Londyn, październik 2014 r.

   

 

Złoty medal podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” 


Złoty medal oraz nagrodę specjalną od „Taiwan Prominent Inventor League” otrzymał zespół: D.Wróblewski, M. Kędzierska, B. Połeć, G. Sobolewski, DMajchrzak, P. Kępka, R. Wróbel, K. Szelągowski, T. Tiszbierek, B. Krzywicki, A. Olszewski, za realizację projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga, Niemcy, listopad, 2014 r.

    

 

Nagroda specjalna podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” 

 

Nagrodę specjalną otrzymał zespół: Paweł Kępka, Jacek Zboina, Ryszard Grosset, Jakub Radziulis, Grzegorz Jurzysta za projekt „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” od Presidenta of the Frist Instytute Researchers and Inventors in I.R. Iranu podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga, Niemcy, listopad, 2014 r.


VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014 

 

Projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” Nr O ROB 0016 03 002, realizowany w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowany ze środków NCBR nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem podczas "VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014".

Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym: 

 •  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 •  Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 •  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 •  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 •  Asseco Poland S.A., październik 2014 r.

      

 

 

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2014

 

 Złoty medal dla projektu „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo”, finansowanego ze środków NCBR podczas „X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST 2014”. 

 Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – LIDER
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa  im. Heleny Chodkowskiej
 • ITTI Sp. z o.o.
 • ASSECO Poland S.A., Taipei/Tajwan, wrzesień 2014 r. 

                                                                                           

     

 

Srebrny medal podczas „X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST 2014”

 

Srebrny Medal dla projektu „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, (nr DOBR-BIO4/051/13087/2013) realizowanego ze środków finansowych NCBR.

Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej- lider
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • MLabs
 • TELDAT
 • CMGI, Taipei/Tajwan, wrzesień 2014 r.

     

 

Dwie nagrody dla projektu podczas X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST 2014


Srebrny medal oraz nagroda specjalna International Intellectual Property Network Forum dla projektu Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” (Nr O ROB/0011/03/001) realizowanego ze środków finansowych NCBR.

Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut  Badawczy
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Thermolab, Taipei/Tajwan, wrzesień 2014 r.

            

  

 

Międzynarodowa Konferencja i Targi Nafta i Gaz 2014 oraz Expochem 2014 Projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowany ze środków NCBR nagrodzony Medalem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji". Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • ASSECO Poland S.A., Warszawa, wrzesień 2014 r.

 

Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych 


W dniu 9 czerwca 2014 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Podczas XXIV uroczystej GALA „TERAZ POLSKA” wręczone zostały najbardziej prestiżowe nagrody gospodarcze w kraju. W kategorii przedsięwzięć innowacyjnych Godło Promocyjne „Teraz Polska” otrzymało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy za opracowanie innowacyjnego „Środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej i przemysłowej”.

Projekt O ROB 000401/ID4/3, finansowana ze środków NCBR, realizowany w konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia  oraz P.P.H. Chemkonfekt.

Autorzy wynalazku:

 • CNBOP-PIB - dr inż. Joanna Rakowska, mgr Katarzyna Radwan, mgr inż. Zuzanna Ślosorz, dr inż. Dariusz Wróblewski 
 • ICSO - dr  inż. Twardochleb Bożena, mgr Joanna Fleszer, Kornelia Koenig, mgr inż. Anna Jaszkiewicz, mgr inż.  Renata Fiszer, mgr Izabela Semeniuk
 • Politechnika Poznańska - prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska. Warszawa, czerwiec 2014 r.

       

Diamentowa Statuetka "Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2014" 


CNBOP-PIB otrzymało nagrodę główną „Diamentową statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2014" za innowacyjną koncepcję tworzonego narzędzia oraz wysoką wartość przedsięwzięcia w całokształcie działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa zbiorowego naszego kraju uzyskał projekt pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Projekt Nr DOBR/0016/R/lD2/2012/03 finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB (Lider)
 • Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Asseco Poland S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r.

 

Nagroda I stopnia „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2014” 


Projekt rozwojowy „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych" - „FIREGUARD” zdobył nagrodę I stopnia podczas II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2014”. Wyróżnienie jest formą uznania roli i znaczenia podejmowanych prac naukowo-badawczych w zakresie wszechstronnego zastosowania sprzętu i wyposażenia w służbach i resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne.

Projekt Nr 0014/R/ID1/2011/01 to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2012-2015 przez konsorcjum w składzie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Lider
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa - MORATEX
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 • ZOSP RP - Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
 • ARLEN S.A.
 • TEXA s.c.
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. Warszawa, czerwiec 2014 r.

                

 

VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT® 


W dniach 22-24 maja 2014 r. odbyły się targi organizowane przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Lasi. Celem  przedsięwzięcia była popularyzacja osiągnięć naukowych, ocena ich wartości naukowej, tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie wynalazków, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy.

 Konsorcjum w składzie :

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy - lider,
 • Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Asseco Poland S.A. - Departament Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa

otrzymało srebrny medal i dyplom za udział w Targach EUROINVENT oraz złoty medal i dyplom od Uniwersytetu Technicznego z Mołdawi za projekt "Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" Nr O ROB 0016 03 002, to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2012-2015.

                                              


XVII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014″


CNBOP - PIB w konsorcjum z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Asseco Poland S.A. zostało nagrodzone za projekt o nr O ROB 0016 03 002 „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”.

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został nagrodzony srebrnym medalem i dyplomem dla zespołu (kierowników merytorycznych) oraz wyróżnieniem specjalnym złotym medalem od Stowarzyszenia Wynalazców z Tajwanu.

                                                                                              

      

                                                                                          

Kolejne wyróżnienia dla projektu są potwierdzeniem potrzeby jego realizacji oraz docenieniem pracy konsorcjum i członków zespołów realizujących projekt, którego celem jest opracowanie i wykonanie w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych.

 

42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie 


Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy NR DOBR/0016/R/ID2/2012/03 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (lider konsorcjum), Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Asseco Poland S.A. został nagrodzony na 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie (Genewa, 2-6 kwietnia 2014 r.) srebrnym medalem oraz dyplomami dla wszystkich członków konsorcjum i dla zespołu projektowego (kierowników merytorycznych).

                                                                                                     

                                                                                                  

 

Złoty medal z wyróżnieniem podczas II Międzynarodowych Targów Wynalazczości TUNIS'INNOV 2014 


Projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem za tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii i wysoką wartość naukową w II edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości TUNIS'INNOV 2014, organizowanych przez Arabsko-Afrykańskie Stowarzyszenie Badań Naukowych oraz organizację Les Brillants.

 „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” Nr O ROB 0016 03 002 to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany w latach 2012-2015 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:                                     

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy - lider
 • Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szkoła Glówna Słuzby Pożarniczej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • Asseco Poland S.A.

                                                                                           

Informacja o przebiegu Międzynarodowych Targów Wynalazczości TUNIS'INNOV (zobacz).

 

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW


W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości.

CNBOP - PIB w konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" oraz P.P.H. Chemkonfekt zostało nagrodzone za projekt o nr O ROB 000401/ID4/3 pt. „Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej” finansowany przez NCBiR.

Wynalazek zdobył liczne nagrody na krajowych i międzynarodowych wystawach:

 • Złoty medal z wyróżnieniem na Brussels Innova
 • Nagroda Specjalna: medal Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców
 • Nagroda Specjalna: nagroda Brigitte Grouwels, Minister of the Government of the Brussels-Capital Region for Public Works, Transport, IT and the Port of Brussels.
 • Srebrny medal Inova Croatia
 • Specjalny medal z wyróżnieniem WIIPA podczas Inova Croatia
 • Złoty Laur Innowacyjności 2013 w konkursie NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
 • Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach i Konferencji Nafta i Gaz 2013

                                                                                              

 

ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2013


Naczelna Organizacja Techniczna NOT nagrodziła konsorcjum: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej„Blachownia” Kędzierzyn-Koźle oraz P.P.H. CHEMKONFEKT za projekt "Innowacyjny środek do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej" Złotym Laurem Innowacyjności 2013 za najlepsze produkty innowacyjne. Warszawa, listopad 2013 r. 

  


 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI CROATIA INOVA 2013


Wynalazek realizowany w ramach projektu nr O ROB 000401/ID4/3 pt. „Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej” finansowany przez NCBR został uhonorowany medalami:

SREBRNY MEDAL

MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM PRZYZNANY PRZEZ WIIPA

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI, BADAŃ NAUKOWYCH          

I NOWYCH TECHNIK BRUSSELS INNOVA 2013

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej„Blachownia” Kędzierzyn-Koźle oraz P.P.H. CHEMKONFEKT otrzymały za projekt „Innowacyjny środek do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej:

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM W KONKURSIE EUREKA

                 

 

               MEDAL EUROPEJSKIEJ IZBY FRANCUSKICH WYNALAZCÓW 

 

 

            

                  NAGRODĘ BRIGITTE GROUWELS Minister of the Government of the Brussels-Capital Region of Public

                  Works, Transport, IT and the Port of Brussels

 

 

WYRÓŻNIENIE NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH I KONFERENCJI NAFTA I GAZ 2013

Konsorcjum naukowo-przemysłowe: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle oraz P.P.H. CHEMKONFEKT otrzymało wyróżnienie za „Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych” finansowany przez NCBR w latach 2011-2013, o nr O ROB 000401/ID4/3. Warszawa, wrzesień 2013 r.

 

 

 

NOMINACJA DO GODŁA TERAZ POLSKA

Kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” nominowany do Polskiego Godła Promocyjnego w VI edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Warszawa, maj 2013 

 

DYPLOMY MINISTRA NAUKI I SZKONICTWA WYŻSZEGO

  

 Na XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków CNBOP-PIB otrzymało dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazki, które zdobyły medale na międzynarodowych targach w Brukseli i w Paryżu. Warszawa, luty 2013


 

 

SREBRNY MEDAL NA BRUSSELS INNOVA 2012    

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego otrzymało srebrny medal za "Stanowisko badawcze do określania parametrów wybuchowości pyłów palnych" na 61.  Międzynarodowych Tagach Wynalazczości, Badań Naukowych i  Nowych Technik Brussels Innova 2012. Bruksela, listopad 2012


 

  ZŁOTY MEDAL NA INPEX® 2012  

Złoty medal przyznany CNBOP-PIB i PPU ANKO na Międzynarodowych Tagach Wynalazczości i Innowacji INPEX® 2012 za:„Stanowisko badawcze do określania parametrów wybuchowości pyłów palnych”. Projekt zaprezentowany został w kategorii bezpieczeństwo i zabezpieczenia oraz ekologia. Pittsburg, czerwiec 2012

 

 

GODŁO TERAZ POLSKA ZA ŚRODEK ZWILŻAJĄCY (...)

Podczas XXII uroczystej GALI „TERAZ POLSKA” wręczone zostały najbardziej prestiżowe nagrody gospodarcze w kraju. W gronie nominowanych do Godła „Teraz Polska” w V edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych wyróżnione zostało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy za opracowanie innowacyjnego „Środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk”.  Warszawa, czerwiec 2012

 

BRĄZOWY MEDAL W PARYŻU

Podczas 111. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE 2012 w Paryżu międzynarodowe Jury odznaczyło BRĄZOWYM MEDALEM „Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe – GAM”. Paryż, maj 2012


ZŁOTY MEDAL SAWO

Złoty medal SAWO przyznany CNBOP-PIB przez Ministra  Pracy i Polityki Społecznej w kategorii „Edukacja i prewencja” za "Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Systemów Sygnalizacji Pożaru”, podczas XXI edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Poznań, kwiecień 2012

 

GRAND PRIX SAWO

Grand Prix SAWO przyznane CNBOP-PIB przez Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  w kategorii "Inne wyroby i rozwiązania związane z tematyką Targów SAWO" dla Kwartalnika CNBOP-PIB Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, podczas XXI edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Poznań, kwiecień 2012

 

MEDAL PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

CNBOP-PIB nagrodzone medalem Prezesa Zarządu Głównego  Związku  Ochotni czych Straży Pożarnych RP, podczas XXI edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO za Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych.  Poznań, kwiecień 2012


STATUETKA MNiSW ZA MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE

Podczas XIX Giełdy Wynalazków projekt badawczy CNBOP-PIB „Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk" został nagrodzony statuetką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Wyróżnione dyplomami zostały następujące rozwiązania innowacyjne CNBOP-PIB: „Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM (Gaśnica Automatyczna Mgłowa)”, „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami” oraz „Regionalne zarządzanie bezpieczeństwem – narzędzie wspomagające zarządzanie – PomRisc”. Warszawa, marzec 2012

 

KRZYŻ ZASŁUGI ORDERU INNOWACYJNOŚCI W STOPNIU OFICERSKIM

Krzyż Zasługi Orderu Innowacyjności w Stopniu Oficerskim dla mł. bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego - Dyrektora CNBOP-PIB za aktywny wkład w dziedzinę wynalazczości, wręczony podczas Brussels Innova "EUREKA" - imprezy towarzyszącej Targom Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011”. Bruksela, listopad 2011

 

SREBRNY MEDAL DLA CNBOP-PIB NA 60 JUBILEUSZOWYCH ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI, BADAŃ NAUKOWYCH I NOWYCH TECHNIK "BRUSSELS INNOVA 2011"

Srebrny medal przyznany CNBOP-PIB na 60 Jubileuszowych Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova 2011" za „Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM (Gaśnica Automatyczna Mgłowa)”, realizowane w ramach projektu O R00 0040 04 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bruksela, listopad 2011


ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM PRZYZNANY CNBOP - PIB NA MIĘDZYNARODOWEJ WARSZAWSKIEJ WYSTAWIE INNOWACJI IWIS 2011

Złoty medal z wyróżnieniem przyznany Centrum Naukowo - Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej PIB na Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2011 w Warszawie za środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk.  Warszawa, listopad 2011

 


MEDAL IM MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W KONKURSIE WYNALAZKÓW CHEMICZNYCH

Medal im. Marii Skłodowskiej Curie w Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców za środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk.  Warszawa, listopad 2011

 


SREBRNY MEDAL PRZYZNANY CNBOP - PIB NA MIĘDZYNARODOWEJ WARSZAWSKIEJ WYSTAWIE INNOWACJI IWIS 2011

Srebrny medal przyznany CNBOP-PIB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011  za dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM (Gaśnica Automatyczna Mgłowa), opracowane w CNBOP-PIB w ramach realizacji projektu nr O R00 0040 04 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, listopad 2011


NOMINACJA DO GODŁA TERAZ POLSKA

CNBOP-PIB został nominowany do Godła "Teraz Polska" za „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami”.  Materiały edukacyjne docenione zostały w tegorocznym Konkursie "Teraz Polska" w „IV Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych” i znalazły się na liście Nominowanych do otrzymania Godła "Teraz Polska", co oznacza, że znalazły się  w gronie najwyżej ocenionych innowacji w bieżącej edycji Konkursu. Wysoka ocena ekspercka oraz uzyskana Nominacja potwierdziły walory oraz wysoki standard projektu jak również spełnienie wysokich wymagań Konkursu "Teraz Polska".  Warszawa, kwiecień 2011

 

NAGRODA DLA CNBOP-PIB
W KATEGORII „ŚRODKI OCHRONY LUDNOŚCI I ZABEZPIECZENIA MIENIA”

W dniach od 9 do 11 czerwca br. CNBOP-PIB uczestniczył w VIII Międzynarodowej Wystawie Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2011. Podczas wystawy odbył się Konkurs na najlepsze produkty, prezentowane podczas EDURY, przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. CNBOP-PIB zaprezentował innowacyjne projekty nagrodzone na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazczości, między innymi, „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami”. Rozwiązanie innowacyjne zostało one docenione przez organizatorów wystawy „EDURA 2011”, czego wyrazem było przyznanie „NAGRODY EDURA 2011” w kategorii „Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia”. Kielce, czerwiec 2011

 

BRĄZOWY MEDAL PRZYZNANY CNBOP - PIB NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI CONCOURS LEPINE W PARYŻU

Podczas 110 Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE 2011 w Paryżu międzynarodowe Jury odznaczyło BRĄZOWYM MEDALEM „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami”  oraz „Regionalne zarządzanie bezpieczeństwem – narzędzie wspomagające zarządzanie – „PomRisc”. Paryż, kwiecień/ maj 2011

 

KRYSZTAŁOWA STATUETKA DLA CNBOP-PIB PRZYZNANA PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kryształową statuetkę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za transfer wiedzy, innowacyjne rozwiązania  w dziedzinie technologii i myśli technicznej podczas XVIII Krajowej Wystawy - Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości. Warszawa, marzec 2010

 

ZŁOTY MEDAL PRZYZNANY CNBOP - PIB NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI, BADAŃ NAUKOWYCH i NOWYCH TECHNIK W BRUKSELI INNOVA 2010

Złoty medal przyznany Centrum Naukowo - Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej PIB na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2010 w Brukseli za środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk. Bruksela, listopad 2010

 

SREBRNY MEDAL PRZYZNANY NA 109 MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W PARYŻU   

Medal przyznany CNBOP - PIB przez Międzynarodowe Jury na 109 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours–Lepine” w Paryżu za „Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający”. Powstało z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz z firmą PLOCMAN Sp. z o.o, w oparciu o wyniki zamawianych prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Paryż, maj 2010

 

MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza

Najwyższe odznaczenie honorowe w pożarnictwie za istotny wkład naukowo - badawczy i edukacyjny w rozwój ochotniczych i zawodowych straży pożarnych. Warszawa, kwiecień 2010 r.

 


ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Odznaczenie wręczone za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, czerwiec 2002 r.

 


ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Medal wręczony za wkład Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w rozwój techniki pożarniczej w Polsce. Warszawa, 24.02.1997 r.

 

 

HONOROWY MEDAL IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO

11 października 1993 r. Komendant Główny Państwowej Strazy Pożarnej ustanowił Honorowy Medal im. Józefa Tuliszkowskiego, którym nagradza się osoby/instytucje, posiadające wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych

 

 

 

MEDAL Z OKAZJI 50-LECIA POLSKIEJ NORMALIZACJI

 Dla upamiętnienia jubileuszu 50-lecia polskiej normalizacji na ręce   
Dyr ektora   OBROP Zygmunta Stanowskiego został przekazany medal wraz z  podziękowaniami. Warszawa, 30 lipca 1974 r. 

 

  

https://www.cnbop.pl/sites/cnbop.pl/files/297/Album.jpg