Adres i dojazd

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

 

ul. Nadwiślańska 213;
05-420 Józefów
centrala: +(48 22) 76 93 200
sekretariat: +(48 22) 76 93 300
fax: +(48 22) 76 93 356
e-mail: cnbop@cnbop.pl

konto: Bank Zachodni WBK I O/Otwock
78 1090 1753 0000 0001 0130 3937
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Regon: 000591685
NIP: 532-18-29-288

KRS: 0000149404