Szkolenie - Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej

Szkolenie nagrodzone złotym medalem Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
SAWO 2012 (Przejdź)

Data:  17-20.02.2015 r.

 

Miejsce: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), reguluje § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Celem specjalistycznego szkolenia, organizowanego przez CNBOP PIB przy udziale zarówno specjalistów jednostek organizacyjnych PSP (Komenda Głowna, Szkoły PSP), rzeczoznawców i specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej oraz producentów jak i dystrybutorów podzespołów urządzeń gaśniczych tj. INSTAC Sp. z o.o. oraz Grundfos Pompy sp. z o.o. jest uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych stosowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Proponowany Państwu kurs to także możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wrażeniami, nabytą wiedzą i praktyką zawodową w przedmiotowym zakresie. W trakcie szkolenia przewidziany także został pokaz zadziałania systemu gaśniczego certyfikowanego przez VdS.

Uczestnicy tego szkolenia otrzymają opracowane materiały szkoleniowe.

Szkolenie skierowane jest do:
Osób oferujących oraz wykonujących usługi w  zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, rzeczoznawców i specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także osób zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy w tym zakresie oraz poszerzeniem zakresu własnych kwalifikacji

  • w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które w terminie przesłały formularz zgłoszeniowy i dokonały wpłaty na podane konto bankowe, 
  • w szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, które są zainteresowane nabyciem wartościowej wiedzy i umiejętności oraz osoby świadczące usługi w  zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzenia wspomnianych prac.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny szkolenia, od uczestników nie wymagamy dodatkowych uprawnień i wiedzy w tematyce poruszanej podczas szkolenia.

W dalszych zakładkach szczegółowe informacje.

Osoba do kontaktu: Magda Ślarzyńska , tel. (22) 76 93 221, e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Organizator:

Partner organizacyjny:


    

 

Dokument potwierdzający uczestnictwo (Pobierz)