Szkolenie Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem

Wykładowcami  podczas szkolenia będą  ppłk w st. spocz. Julian Antoni Wiatr oraz Konrad Ciebień


Ppłk w st. spocz. Julian Antoni Wiatr, emerytowany oficer Wojska Polskiego. Rzeczoznawca –Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez SGSP. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki WAT oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP oraz studiach doktoranckich Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na pięciu kierunkach. Jest autorem 11 publikacji książkowych oraz ponad 300 artykułów z zakresu zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Współautor normy N SEP-E Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Od wielu lat jest czynnym projektantem branży elektrycznej. Od początku istnienia miesięcznika elektro.info pełni obowiązki redaktora naczelnego.

 

Konrad Ciebień jest doświadczonym specjalistą-praktykiem, ekspertem ASE w dziedzinie detekcji, autorem publikacji technicznych na ten temat oraz prelegentem konferencji naukowo-technicznych